Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. Everything passes away except God.”

Lad intet forstyrre dig. Lad intet skræmme dig. Alting er midlertidigt, undtagen Gud. ”

SANKT TERESA AF AVILA

Sankt Teresa af Avila

Reklamer
%d bloggers like this: